De bachbloesems werden in de jaren ’30 gecreëerd door Dr. Edward Bach. Hij vond in de natuur bloesems die emoties gunstig konden beïnvloeden door ons diep in onszelf het corresponderende evenwicht te laten ervaren. Er bestaan 38 verschillende remedies voor specifieke emoties en gemoedstoestanden. De 39ste, de Rescue Remedy, is een samenstelling van vijf remedies voor gebruik in noodgevallen.

Van de 38 remedies worden 37 remedies verkregen uit wilde bloemen en bloesems van bomen. De uitzondering hierop is Rock Water, welke wordt verkregen uit een natuurlijke bron met geneeskrachtige eigenschappen.

  Bach maakte van deze 38 eenvoudige tincturen (kruidenaftreksels) een verdeling in zeven groepen van emoties:
 • 1. angst
 • 2. onzekerheid
 • 3. onvoldoende interesse in het hier en nu
 • 4. overgevoeligheid
 • 5. eenzaamheid
 • 6. moedeloosheid en wanhoop
 • 7. overbezorgdheid voor het welzijn van anderen

  Tot op de dag van vandaag worden de moedertincturen nog steeds gemaakt door de huidige beheerders van het Dr. Edward Bach Centre. De locaties van de bloemen zijn nog grotendeels dezelfde als die door Dr. Edward Bach werden uitgekozen. Tevens worden de remedies nog op dezelfde manier gemaakt zoals Dr. Bach dat zelf deed, dit maakt dat de kwaliteit en integriteit van de remedies worden gewaarborgd.

  Hoe werken de Bachbloesem Remedies?

  Bachboesem remedies vormen een natuurgeneeswijze, welke evenals andere vormen van natuurgeneeswijzen, de individuele persoon en niet de ziekte of de symptomen van de ziekte behandeld. Bachbloesems werken specifiek op de emotionele gesteldheid van de betreffende persoon. Zo kunnen twee mensen met dezelfde lichamelijke klacht, bijvoorbeeld reuma, baat hebben bij twee hele verschillende remedies. De ene persoon heeft zich misschien bij zijn ziekte neergelegd, terwijl de andere persoon er stressvol mee omgaat, waardoor voor beiden verschillende remedies van toepassing zijn. Het effect van de remedies is niet het onderdrukken van een negatieve houding is, maar juist het omzetten van een negatieve houding in een positieve houding. Een positieve houding stimuleert en draagt bij aan het eigen vermogen tot zelfgenezing. Het fysieke systeem kan, nu de psyche in evenwicht is, alle energie aanwenden en gebruiken om de strijd tegen ziekte of stress aan te gaan. Ook als men geen lichamelijke klachten heeft, kan men baat hebben bij de remedies. Velen van ons vervallen tijdens periodes van moeilijkheden, stress of grote vermoeidheid vaak in negatieve gemoedsstemmingen. Ook dan hebben de remedies een belangrijke waarde voor het herstellen van het evenwicht voordat fysieke symptomen ontstaan. Zo zijn de remedies ook erg goed preventief te gebruiken, bijvoorbeeld als je een moeilijke, stressvolle tijd tegemoet gaat. Je hoeft dus niet lichamelijk ziek te zijn en je problemen hoeven niet groot te zijn om baat te kunnen hebben bij de bloesemremedies.

  Voor wie?

  Behalve mensen reageren ook dieren goed op een behandeling met remedies. Zowel mens als dier kunnen last hebben van negatieve of vervelende emoties die hen uit balans brengen. Beiden kunnen daarom gedurende alle fasen van hun leven baat hebben bij de remedies; tijdens perioden van geboorte en zwangerschap, ziekte, veranderingen en belangrijke beslissingen, baby- en kindertijd, jeugd, volwassenheid en ouderdom. Bachbloesem remedies zijn ook zeer geschikt voor kinderen. De druppeltjes kunnen hen helpen beter met (negatieve) emoties om te gaan, zoals angst, boosheid, verdriet en onzekerheid. Maar ook bij alledaagse probleempjes zoals slapeloosheid, zich niet goed kunnen concentreren, heimwee, pesten of gepest worden, zindelijk worden, faalangst of driftbuien bieden de remedies uitkomst.

Ben je benieuwd of ik iets voor je kan betekenen? Neem dan gerust contact op via het contactformulier.